Keurmerk

Mag ik als ik het certificaat heb, ook het keurmerk gebruiken?

Ja, dat mag. U tekent een overeenkomst met de certificerende instelling. Daarin wordt ook geregeld, dat als u over het certificaat beschikt ook het keurmerk mag gebruiken en wat voor regels daarvoor gelden. Mocht het certificaat komen te vervallen, dan vervalt ook het recht op het gebruik van het keurmerk en dient u dit te verwijderen van uw website, briefpapier, visitekaartjes e.d.

Ik ben net begonnen als zzp’er, kan ik dan ook in aanmerking komen voor het HKZ-keurmerk?

Als u net bent gestart als zzp’er in de zorg zal het in de praktijk niet mogelijk zijn om bepaalde vragen te beantwoorden en documenten te overleggen. U kunt zich wel alvast registreren in het online systeem, zodat u kunt zien welke vragen worden gesteld en welke documenten u moet overleggen, zodat u zich in de loop der tijd kunt voorbereiden. Op het moment dat u denkt dat u er klaar voor bent, kunt u een assessment inplannen.

Is het HKZ-keurmerk verplicht voor zzp’ers in de zorg?

Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Wel zijn er diverse zorgverzekeraars die het HKZ-keurmerk in hun inkoopvoorwaarden opnemen. Daarnaast is het de verwachting dat bijvoorbeeld samenwerkende zzp’ers, opdrachtgevers, bemiddelaars het HKZ-keurmerk als eis gaan hanteren. Een organisatie zou dan als voorwaarde kunnen stellen dat u HKZ-certificaathouder bent, wilt u in aanmerking komen voor het vervullen van een opdracht voor deze partij.

Wat heb ik eraan?

Het HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg is een onafhankelijke toets van uw kwaliteiten en laat zien dat u voldoet aan wet- en regelgeving. Met het keurmerk in bezit kun u zonder zorgen ondernemen en het vormt een bevestiging richting uw opdrachtgevers.