Mag ik als ik het certificaat heb, ook het keurmerk gebruiken?

Ja, dat mag. U tekent een overeenkomst met de certificerende instelling. Daarin wordt ook geregeld, dat als u over het certificaat beschikt ook het keurmerk mag gebruiken en wat voor regels daarvoor gelden. Mocht het certificaat komen te vervallen, dan vervalt ook het recht op het gebruik van het keurmerk en dient u dit te verwijderen van uw website, briefpapier, visitekaartjes e.d..