Procedure

Wat is een assessment?

Het assessment waarvan sprake is voor het certificaat HKZ ZZP’ers in de Zorg is een interview waarin door een assessor van een van de certificerende instellingen beoordeeld wordt of u voldoet aan de eisen uit de norm. De assessor gebruikt hiervoor de door u aangeleverde gegevens in het online systeem, maar heeft ook de mogelijkheid door te vragen op bepaalde onderwerpen. De assessor brengt advies uit aan de certificerende instelling of u voldoet aan de eisen. De certificerende instelling neemt de beslissing of u het certificaat ontvangt.

Waarvoor betaal ik?

  • U betaalt voor het gebruik van het online systeem.
  • U betaalt voor het assessment.
  • Indien de certificerende instelling positief beslist: het certificaat, gebruik van het keurmerk en opname in het HKZ-register.

Het HKZ-certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar. De kosten zijn circa € 400,– (exclusief BTW) per 3 jaar en zijn fiscaal aftrekbaar. U betaalt deze kosten op het moment dat u een assessment inplant met de Certificerende Instelling.

Krijg ik mijn geld terug als de certificerende instelling negatief beslist en mij niet het certificaat verstrekt?

Nee. Het is helaas niet mogelijk om kosten aan u terug te betalen als u het certificaat niet krijgt. Het assessment heeft immers plaats gevonden en u heeft gebruik gemaakt van het online dossier. Deze kosten moeten worden gedekt.

Mag ik zelf kiezen uit de certificerende instellingen die het assessment aanbieden?

Ja. Bij het maken van de afspraak voor het assessment staat duidelijk aangegeven bij wie de assessor waar u de afspraak mee heeft in dienst is.

Hoe wordt de onafhankelijkheid van de certificerende instellingen gegarandeerd?

  • De certificerende instellingen houden zich op basis van een licentieovereenkomst met NEN (HKZ is onderdeel van NEN) aan gezamenlijke afspraken ter bewaking van hun onafhankelijkheid en de manier waarop ze het assessment uitvoeren.
  • NEN houdt hier toezicht op.

Waarom vindt er een assessment plaats?

Voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van het keurmerk wordt de beoordeling van de aangeleverde documentatie gecombineerd met een assessment door een deskundige assessor van de certificerende instelling. Er wordt daarom niet alleen aan u gevraagd om documenten te uploaden en vragen te beantwoorden in het online systeem, maar ook om u te laten interviewen door een assessor. Dat is gedaan omdat niet alleen op basis van “papier” beoordeeld kan worden of u voldoet aan de eisen.

Ook kan een assessor u soms helpen door door te vragen op onderwerpen, waarvan hij/zij de beantwoording via het online systeem nog onduidelijk of onvoldoende vond.

Er wordt gevraagd cliënten/patiëntendossiers (geanonimiseerd) mee te nemen. Waarom is dat en is dat vertrouwd?

De assessoren/interviewers die het gesprek met u voeren en inzage in de dossiers vragen zijn geheimhouding verplicht. Zij hebben de informatie uit de dossiers nodig om te beoordelen of u het zorgplan of de afspraken omtrent de zorgverlening met de client samen heeft gemaakt en of u de afspraken met uw client of patiënt tenminste 1x per jaar evalueert of in ieder geval bij afsluiting van de zorg- of dienstverlening.

Hoeveel cliënten- of patiëntendossiers moet ik meenemen?

Indien u uitsluitend in opdracht van individuele patiënten of cliënten werkt, kunt u dit berekenen door de wortel te nemen uit het aantal patiënten en dit naar boven af te ronden: dus zoals hieronder:

Aantal cliënten,                  Aantal dossiers
patiënten

1                                              1

2                                              2

3                                              2

4                                              2

5                                              3

6                                              3

7                                              3

8                                              3

9                                              3

10                                            4

11                                            Enz.

Als u naast ook in opdracht van een zorginstelling werkt, dient u ook daarvan een verklaring mee te nemen.

Mijn functie wordt niet genoemd in het online systeem. Kom ik dan wel in aanmerking?

Het HKZ-keurmerk is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7. Indien u van mening bent dat u binnen deze reikwijdte valt kiest u de functie die het dichtste komt bij de functie die u vervult. Mocht u toch twijfelen dan kunt u ons aan de hand van de voor de functie relevante diploma’s voorleggen of u in aanmerking komt voor het keurmerk.

Waarom moet ik een geldig ID-bewijs overleggen?

Er wordt gevraagd een geldig ID-bewijs mee te nemen ter controle van uw identiteit en om er voor te zorgen, dat, indien aan u een certificaat wordt verstrekt, daarop de juiste gegevens vermeld worden.

Welke diploma’s en certificaten moet ik uploaden?

Er wordt gevraagd diploma’s en certificaten te uploaden voor zover deze relevant zijn voor uw werk als zzp’er in de zorg. In ieder geval ten minste het diploma of certificaat waarmee u het hoogst genoten relevante opleidingsniveau aan kunt tonen. Er wordt aan u gevraagd deze ook mee te nemen naar het interview/assessment ter voorkoming van fraude.

Sommige vragen zijn niet op mij van toepassing. Wat doe ik?

Sommige vragen zijn bestemd voor specifieke vormen van zorg: zo gaat vraag 14 over thuiszorg en de vragen 15a en b over kraamzorg. Als deze vragen niet op u van toepassing zijn vul hier dan “nee” in. Het systeem houdt bij of alle vragen beantwoord zijn en u kunt pas een afspraak maken als alle vragen beantwoord zijn en alle gevraagde documenten geupload zijn.

Er wordt gevraagd facturen te uploaden. Hoeveel?

Om te bekijken of u een zelfstandige boekhouding voert wordt aan u gevraagd facturen te uploaden die u aan opdrachtgevers heeft verzonden. Dit moeten er tenminste 5 zijn van verschillende opdrachtgevers.