Voor wie is het keurmerk bedoeld?

Alleen functies die binnen de reikwijdte van de HKZ-norm ‘Zzp’ers in zorg en welzijn’ (HKZ 166) komen in aanmerking voor het certificaat. In de reikwijdte van de norm staat dit omschreven::

Deze norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis‐ en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als op andere wijze gefinancierde zorg. De functie begeleider komt onder meer voor binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Op dit moment komen de volgende functies in aanmerking voor het HKZ-certificaat:
• Niveau 3 (MBO): verzorgende, verzorgende IG, kraamverzorgende, begeleider, jeugdwerker, activiteitenbegeleider
• Niveau 4 (MBO): verpleegkundige, begeleider, activiteitenbegeleider, jeugdzorgwerker, jongerenwerker, groepswerker
• Niveau 6 (HBO, voorheen niveau 5): begeleider, verpleegkundige, wijkverpleegkundige, jeugd- en gezinsprofessional, casemanager
• Niveau 7 (HBO + master): Verpleegkundig Specialist op de volgende terreinen: Preventieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Acute Zorg bij Somatische Aandoeningen, Intensieve Zorg bij Somatische Aandoeningen, Chronische Zorg bij Somatische Aandoeningen, Geestelijke Gezondheidszorg.

Staat uw functie er niet bij en denkt u dat uw functie binnen de reikwijdte van de HKZ-norm valt? Stuur dan een e-mail naar info@hkz.nl.