Waarom moet ik een geldig ID-bewijs overleggen?

Er wordt gevraagd een geldig ID-bewijs mee te nemen ter controle van uw identiteit en om er voor te zorgen, dat, indien aan u een certificaat wordt verstrekt, daarop de juiste gegevens vermeld worden.