Wat is een assessment?

Het assessment waarvan sprake is voor het certificaat HKZ ZZP’ers in de Zorg is een interview waarin door een assessor van een van de certificerende instellingen beoordeeld wordt of u voldoet aan de eisen uit de norm. De assessor gebruikt hiervoor de door u aangeleverde gegevens in het online systeem, maar heeft ook de mogelijkheid door te vragen op bepaalde onderwerpen. De assessor brengt advies uit aan de certificerende instelling of u voldoet aan de eisen. De certificerende instelling neemt de beslissing of u het certificaat ontvangt.