Welke diploma’s en certificaten moet ik uploaden?

Er wordt gevraagd diploma’s en certificaten te uploaden voor zover deze relevant zijn voor uw werk als zzp’er in de zorg. In ieder geval ten minste het diploma of certificaat waarmee u het hoogst genoten relevante opleidingsniveau aan kunt tonen. Er wordt aan u gevraagd deze ook mee te nemen naar het interview/assessment ter voorkoming van fraude.