Voor wie is het keurmerk bedoeld?

Het keurmerk is niet bedoeld voor alle zzp’ers in de zorg. In de reikwijdte van de norm staat dit omschreven:

Deze norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er,

gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis‐ en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als op andere wijze gefinancierde zorg. De functie begeleider komt onder meer voor binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg.

Mocht u twijfel hebben of u in aanmerking komt, neem dan contact op. Dat voorkomt eventuele teleurstelling.