Wat wordt er bedoeld met de vragen over het veilig melden van incidenten (vraag 12a en b)?

Vraag 12 a:
Maakt u gebruik van een systeem om incidenten (veilig) te melden?

Vraag 12 b:
Welk systeem gebruikt u om incidenten veilig te melden?

Algemeen:

De WKKGZ schrijft voor, dat solistisch werkende zorgverleners over een systeem moeten beschikken om incidenten te registreren.

U voldoet aan de eisen als u kan aantonen gebruik te maken van een extern aangeboden systeem voor incidentenregistratie (bijvoorbeeld http://www.vim-digitaal.nl/ of een systeem dat aangeboden wordt door de branche- of beroepsorganisatie) of zelf een systeem (bijvoorbeeld op basis van excel of word) heeft om incidenten te registreren. Gebruik maken van een systeem van de opdrachtgever (bijvoorbeeld zorginstelling) is niet acceptabel. De overige benoemde eisen ten aanzien van het leren van incidenten komen bij 12 c. t/m 12 g. aan de orde.