Over HKZ

Onafhankelijk en betrouwbaar. Dat is de manier waarop HKZ bijdraagt aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Hiervoor stelt HKZ kwaliteitsnormen op. Bijvoorbeeld voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, en GGZ.

Een organisatie met een HKZ- keurmerk heeft de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels staan er bijna 4000 HKZ-certificaten uit en werken meer dan 10.000 organisaties met HKZ normen.

HKZ certificeert niet zelf. Zij faciliteert de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s. De toetsing vindt plaats door onafhankelijke certificerende instellingen.

HKZ ontwikkelt normen en keurmerken. Dit doen we zonder eigen belang en zonder winstoogmerk.  Wij zorgen ervoor dat bij de ontwikkeling van een norm of keurmerk alle stakeholders aan tafel zitten. De inhoud van de normen wordt in consensus bepaald.

Missie

Iedere dag zetten wij ons in om bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering van organisaties binnen zorg en welzijn. Wij geloven er in dat met een goed werkend kwaliteitssysteem de beste zorg geleverd kan worden aan cliënten.