Zorginkoop

In de sector zorg en welzijn zijn er vele opdrachtgevers en financiers actief (verder: opdrachtgevers). Belangrijke opdrachtgevers in de zorg en welzijn zijn de zorgverzekeraars, gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties (als opdrachtgever voor andere zorg- en welzijnsorganisaties) en, niet in de laatste plaats, de particulieren.

Opdrachtgevers willen erop kunnen vertrouwen dat zij in zee gaan met een opdrachtnemer die goed werk levert, dat zo efficiënt mogelijk uitvoert en een betrouwbare partner is. Een manier om dat te checken, is te uit te zoeken of een opdrachtnemer is gecertificeerd.

NEN heeft een aantal normen voor certificatie van organisaties in zorg welzijn. Op deze website vindt u een overzicht van de gecertificeerde organisaties.

Veel gestelde vragen
FAQ’s met betrekking tot HKZ-normen, NEN 7510, NEN-EN 15224:

 1. Kan elke organisatie in zorg en welzijn worden gecertificeerd?
 2. Wat zegt het als een organisatie is gecertificeerd?
 3. Hoe kan ik zien of een organisatie is gecertificeerd?
 4. Hoe wordt bepaald of een organisatie een certificaat krijgt?
 5. Waar moet ik op letten als ik een certificaat zie?
 6. Wie bepaalt welke certificerende instelling de beoordeling uitvoert.
 7. Hoe weet ik dat een certificerende instelling haar werk goed doet?
 8. Welke regels gelden voor de certificerende instelling?
 9. Is een auditrapport openbaar?
 10. Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?
 11. Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?
 12. Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?
 13. Wat is het verschil met ISO 9001?
 14. Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?
 15. Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?
 16. Waar kan ik met vragen terecht?