Zorginkoop

Als opdrachtgever in de zorg en welzijnssector wilt u erop kunnen vertrouwen dat u in zee gaat met een opdrachtnemer die goed werk levert, dat zo efficiënt mogelijk uitvoert en een betrouwbare partner is.
HKZ-certificatie kan hierin een belangrijke rol spelen.

Omdat er veel vragen leven over wat HKZ nu precies inhoudt is HKZ in 2020 gestart met een informatief programma voor gemeentes en hun zorgaanbieders. Meer informatie hierover treft u in dit nieuwsbericht. Naast gemeentes kunnen ook zorgverzekeraars bij HKZ terecht.

Ben u zorginkoper en wilt u meer weten over ‘de zin en onzin’ van certificatie? Bent u zoekende ten aanzien van de eisen die u als opdrachtgever stelt aan zorgaanbieders? Kortom wilt u meer te weten komen over HKZ-certificatie? De medewerkers van HKZ gaan hierover graag met u in gesprek.

U kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 015 – 2 690 318 of een mail sturen naar info@hkz.nl.

Veel gestelde vragen
FAQ’s met betrekking tot HKZ-normen, NEN 7510, NEN-EN 15224:

Het certificeringsproces:

 1. Kan elke organisatie in zorg en welzijn worden gecertificeerd?
 2. Wie bepaalt welke certificerende instelling de beoordeling uitvoert?
 3. Is een auditrapport openbaar?
 4. Hoe zit het met toetreders op de zorg- en welzijnsmarkt?

Waarde van certificatie:

 1. Wat zegt het als een organisatie is gecertificeerd?
 2. Hoe wordt bepaald of een organisatie een certificaat krijgt?
 3. Waar moet ik op letten als ik een certificaat zie?
 4. Is een certificaat een garantie dat alles op orde is bij een organisatie?
 5. Welke afspraken bestaan er als er toch iets misgaat bij een organisatie?
 6. Hoe kan ik als opdrachtgever gebruik maken van certificatie?

 Toezicht & regelgeving:

 1. Hoe kan ik zien of een organisatie is gecertificeerd?
 2. Hoe weet ik dat een certificerende instelling haar werk goed doet?
 3. Welke regels gelden voor de certificerende instelling?
 4. Wat is het verschil tussen overheidstoezicht (inspectie) en auditen?
 5. Wat is het verschil met ISO 9001?