Factsheet: HKZ-eisen die vaak dubbel bevraagd worden bij zorginkoop

24 april 2023

Naar aanleiding van het webinar “Kwaliteitseisen; duizelt het jou ook?” hebben wij een factsheet ontwikkeld die zichtbaar maakt welke thema’s rondom kwaliteit altijd onderdeel zijn van HKZ-normen en dus niet meer gevraagd hoeven te worden door gemeenten.
De belangrijkste conclusie van het Webinar sluit aan bij de conclusie die recentelijk werd getrokken door het Verweij Jonker Instituut in haar rapport “Het belang van zorgvuldig afwegen”: er is behoefte aan een overkoepelende en glasheldere set aan gestandaardiseerde kwaliteitsafspraken voor jeugdhulp en Wmo. Transparante basisregels waar geen onduidelijkheid over kan be- of ontstaan. HKZ wil met deze factsheet bijdragen aan directe mogelijkheden voor administratieve lastenvermindering en voorkomen dat een zorgaanbieder dubbel bevraagd wordt zaken aan te tonen. Daarnaast blijven we in gesprek hoe we aan gestandaardiseerde kwaliteitsafspraken voor jeugdhulp en Wmo kunnen bijdragen.
Webinar gemist?
De hand-out, de veel gestelde vragen en antwoorden en de mogelijkheid om het Webinar terug te zien zijn hier te vinden.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA In het online systeem gaat gevraagd worden … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s. Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader … Lees meer