Over HKZ

HKZ is onderdeel van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Wij verbinden belanghebbenden binnen zorg en welzijn en we zien toe dat zij komen tot afspraken, die worden vastgelegd in normen en richtlijnen.

Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg en Welzijn ziet toe op onafhankelijkheid en betrouwbarheid van de normen en toetsing. Op deze manier draagt HKZ bij aan duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor apotheken, verpleeghuizen, verzorgingshuizen & thuiszorgorganisaties, en GGZ.

Een organisatie met een HKZ- keurmerk heeft de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Inmiddels werken er bijna 10.000 organisaties met HKZ normen.

HKZ ontwikkelt normen voor zorg en welzijn. Normen zijn niets anders dan vastgelegde afspraken tussen partijen. HKZ brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat de afspraken goed vastgelegd worden. Zulke afspraken kunnen gaan over de wijze waarop een cliënt wordt behandeld tot en met de manier waarop geleerd wordt van risico’s en kansen. HKZ certificeert niet zelf. De toetsing vindt plaats door onafhankelijke certificerende instellingen.

Sinds 2012 is HKZ onderdeel van NEN.

Missie

HKZ draagt bij aan kwaliteitsverbetering van organisaties binnen zorg en welzijn. Wij geloven dat met een goed werkend kwaliteitssysteem de beste zorg geleverd wordt.

Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn

Het Centraal College van Deskundigen van Zorg en Welzijn (CCvD Z/W) is verantwoordelijk voor het goedkeuren en vaststellen van de afspraken over toetsing van de normen (de certificatieschema’s). Het CCvD heeft een samenstelling die representatief is voor de partijen, die gebruik maken van certificatieschema’s.

Samenstelling CCvD ZW per 1 april 2024

Voorzitter: vacature

Leden:

Adviseurs: