HKZ-Normen

Laat zien dat je kwaliteit in de zorg belangrijk vindt

Er bestaan verschillende soorten HKZ-normen. In deze normen staan de eisen waartegen de organisatie getoetst wordt voor het behalen van het certificaat.

Overzicht HKZ-normen

Hieronder tref je een overzicht van alle HKZ-normen.

De top drie van HKZ-normen:

Alle normen op alfabetische volgorde:

Ontwikkeling HKZ-norm

HKZ ontwikkelt normen voor zorg en welzijn. Normen zijn niets anders dan vastgelegde afspraken tussen partijen. HKZ brengt deze partijen bij elkaar en zorgt dat de afspraken goed vastgelegd worden. Zulke afspraken kunnen gaan over de wijze waarop een cliënt wordt behandeld tot en met de manier waarop geleerd wordt van risico’s en kansen.

Herziening

HKZ-normen worden regelmatig herzien. Nadat een norm herzien is, is de oude versie nog drie jaar geldig. Dat betekent dat een organisatie binnen drie jaar tegen de nieuwe versie van de norm gecertificeerd moet zijn.

Norm ontwikkelen

Wilt u een norm laten ontwikkelen voor Zorg & Welzijn? Dat kan. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op. Er kan daarbij ook gesproken worden over ander soorten van normering dan die HKZ nu aanbiedt.