HKZ 149 – Hemofiliebehandelcentra

Deze HKZ-norm is van toepassing op het hemofiliebehandelcentrum, als coördinator en uitvoerder van zorg voor hemofiliepatiënten en patiënten met aanverwante stollingsstoornissen. Dit geldt voor de zorg voor zowel kinderen als volwassenen met deze aandoeningen. Met deze kwaliteitseisen wordt specifiek voor de hemofiliebehandelcentra gedefinieerd wat basiskwaliteitszorg inhoudt. De eisen hebben betrekking op de hemofiliebehandeling, die het hemofiliebehandelcentrum biedt aan zijn patiënten. Deze eisen gaan niet over de toetsing van een kwaliteitsmanagementsysteem zoals dat met de reguliere HKZ-normen gebeurt, maar gaan over dienstverleningscertificatie.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Hemofiliebehandelcentra (HKZ 149) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform het HKZ-certificatieschema productcertificatie.

Toezicht op toetsing vindt plaats door NEN-Commissie Schemabeheer.

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Hemofiliebehandelcentra bij de ontwikkeling van de norm versie 2011.