Zorgorganisatie

Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn essentieel

Het keurmerk van HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk laat jouw organisatie of praktijk zien dat je serieus werk maakt van kwaliteit van zorg. Dat jouw organisatie voldoet aan de eisen die worden gesteld door klanten, professionals en relevante stakeholders.

Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Het behalen van een HKZ-certificaat

In 4 stappen gecertificeerd

Stap 1 - Het kiezen van de juiste norm

Er bestaan verschillende soorten HKZ-normen. In deze normen staan de eisen waartegen de organisatie getoetst wordt voor het behalen van het certificaat. Beantwoord onderstaande vragen om de juiste HKZ-norm te kiezen.

1. Heb je een certificaat voor jezelf nodig of voor een organisatie?

1a. Voor jezelf: Kies voor de norm ZZP’er in de zorg »
1b. Voor jouw organisatie? Zie vraag 2

2. Heeft jouw organisatie max.10 fte aan medewerkers?

2a. Ja: Kies voor de HKZ-norm Kleine Organisaties » 
2b. Ja, maar ik verwacht binnen drie jaar meer dan 10 fte in dienst te hebben. Zie vraag 3.
2c. Nee, mijn organisatie is groter dan 10 fte aan medewerkers. Zie vraag 3

3. Wat voor activiteiten voer je uit?

3a. Voer je verschillende activiteiten uit? Dan adviseren wij de HKZ-norm Zorg en Welzijn
3b. Zoek in deze lijst de specifieke norm die past bij jouw activiteiten.

Tip: Kijk of een opdrachtgever specifieke eisen stelt aan het HKZ-certificaat.

Kom je er niet uit? Neem dan contact op met ons.

Stap 2 - Het implementeren van de eisen

Lees de norm goed en bepaal in hoeverre jouw organisatie al voldoet aan de eisen uit de norm. Voldoet jouw organisatie nog niet aan alle eisen uit de norm, dan is het nu tijd deze aan te pakken. Zo ben je goed voorbereid op de toetsing.

Soms is het handig om een externe partij in te schakelen om jouw organisatie goed voor te bereiden op de toetsing. HKZ heeft HKZ-partners die daarbij kunnen helpen. Dit zijn specialisten die jouw kwaliteitstraject helpen in te richten of te verbeteren.

Stap 3 - De audit en de certificatie

Zodra je denkt aan de eisen uit de norm te voldoen benader je één of meerdere certificerende instellingen (CI-en). Een CI is een toetsende instantie die bij jou langs komt om te beoordelen of jouw organisatie aan de eisen voldoet die in de norm zijn gesteld. Het is ook de CI die besluit of je het certificaat behaald.

Neem in een vroeg stadium met verschillende CI-en contact op. HKZ adviseert om bij minimaal twee CI-en een offerte op te vragen. De CI leert tenslotte de organisatie intensief kennen en het is dan ook belangrijk dat jij je prettig voelt bij de CI.

Audit

Als je een CI hebt gekozen en afspraken met hen hebt gemaakt, is het nu tijd voor de initiële audit. Dit is de eerste audit in de certificatiecyclus van drie jaar. Deze audit bestaat uit twee fases, waarbij tijdens de eerste fase gekeken wordt of de organisatie klaar is voor de feitelijke audit in de tweede fase.

De grootte van jouw organisatie bepaalt hoeveel dagen de audit in beslag neemt. De CI geeft je hierover vooraf de benodigde informatie.

Certificaat behalen

Besluit de certificerende instelling dat jouw kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen uit de HKZ-norm? Dan ontvang je een HKZ-certificaat. Gefeliciteerd! Nu is jouw certificaat ook te vinden in het openbaar certificaatregister van HKZ. Daarmee kan iedere opdrachtgever, opdrachtnemer, inkoper, zzp-er en zorgprofessional zien dat jouw organisatie voldoet aan de eisen uit de betreffende HKZ-norm.

Stap 4 - Tussentijdse toetsing en hercertificatie

Stil zitten is er niet bij.

Het certificaat is drie jaar geldig. In deze drie jaar komt de certificerende instelling periodiek langs. Op die momenten controleren zij of jouw organisatie nog steeds aan de voorwaarden voldoet van het certificaat.

Hercertificatie

In de meeste gevallen geldt dat na drie jaar het certificaat verloopt. Dan is het tijd voor hercertificatie. Daarmee doorloop je weer de eerder uitgelegde drie stappen. We raden aan om tijdig te starten met de voorbereiding voor hercertificatie. Voor de hercertificatie is het mogelijk om met een andere certificerende instelling aan de slag te gaan.