HKZ: Basis voor beter

Basis voor beter in zorg en welzijn

  • Ontwikkeld vanuit én met zorg en welzijn
  • Onafhankelijk en betrouwbaar
  • Breed gedragen bewezen normen
  • Langdurige samenwerking met partners en certificerende instellingen

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het HKZ-certificaat laat jij met jouw organisatie, praktijk of onderneming zien dat jij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg. Daarnaast voldoe je aan de eisen die gesteld worden door jouw klanten, andere professionals en jouw stakeholders.

Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de klant centraal en wordt voortdurend de zorg- en dienstverlening verbeterd.

HKZ is onderdeel van NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Wij verbinden belanghebbenden binnen zorg en welzijn en we zien toe dat zij komen tot afspraken, die worden vastgelegd in normen en richtlijnen. Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg en Welzijn ziet toe op onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de normen en toetsing.

Voor zorgorganisaties

Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Doorloop het stappenplan voor een certificering
Voor ZZP'ers

Jij toont, met het HKZ-certificaat aan te voldoen aan de wet- en regelgeving (Wkkgz) én aan de uitgangspunten voor kwaliteit die voor zorg gelden.

Haal als ZZP-er ook een certificaat
Voor zorginkopers

Als opdrachtgever (gemeente, zorgverzekeraar, zorgorganisatie, et cetera) stel je eisen aan de kwaliteit van zorg die je inkoopt.

Lees meer over de 'de zin en onzin’ van certificatie
Register

Benieuwd wie er allemaal HKZ gecertificeerd zijn?

Zoek in het register

Onze certificerende instellingen

Vragen?

Voor meer informatie neem contact op met HKZ via info@hkz.nl of bel: 015 2 690 318.

Neem conctact op