HKZ: Basis voor Beter

Het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ-keurmerk kunnen organisaties en praktijken laten zien dat zij serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat ze voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Een organisatie met het HKZ-keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Laatste nieuws

HKZ organiseert webinars voor gemeenten en hun zorgaanbieders

2020-10-06 - NEN-HKZ heeft op 22 september, samen met certificerende instellingen Brand Compliance en Keurmerkinstituut, een webinar georganiseerd voor kleine zorgaanbieders in de regio Zuid-Limburg. Gemeenten in de regio Zuid-Limburg stellen per 1 januari 2021 de verplichting dat alle gecontracteerde zorgaanbieders beschikken ove... Lees verder

HKZ-norm Kleine Organisaties is herzien. Geef uw mening!

2020-06-02 - De HKZ-norm 'Kleine Organisaties' uit 2010 is herzien. De norm voldoet nu weer aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Deze herziening is ontwikkeld samen met een expertgroep, die bestond uit ervaringsdeskundigen met de huidige norm. Op basis van hun input is de norm herschreven. Alle gebruikers va... Lees verder

Openbare commentaarronde vernieuwde HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ uitgesteld

2020-04-20 - Eind 2019 en begin 2020 is er hard gewerkt aan de vernieuwing van de HKZ-norm ‘Kleine Organisaties’ (HKZ 143). De input voor de wijzigingen bestond uit een enquête, gehouden onder gebruikers van de norm. Ook zijn er bijeenkomsten geweest met kleine organisaties over de inhoud van de norm. De planning was, om in he... Lees verder

Audits ten tijde van het Coronavirus

2020-03-30 - De huidige Coronacrisis heeft consequenties op veel terreinen, ook op dat van certificatie en het uitvoeren van audits, zeker binnen zorg en welzijn. Zorginstellingen, zorgverleners en andere hulpverleners moeten op dit moment alle aandacht en energie richten op het bestrijden van het Coronavirus. NEN-HKZ kan zich daar... Lees verder