Certificatenregister

Een zorgaanbieder met een HKZ-certificaat heeft de zaken goed op orde

In onderstaande overzichten vind je alle (bij ons aangemelde) HKZ-certificaten.

Mis je een certificaat? Wil je meer weten over intrekkingen of schorsingen van een certificaat? Ga dan hier heen.

Misbruik HKZ-keurmerk melden

Vermoed je misbruik van een HKZ-keurmerk? Je kunt dit bij ons melden via info@hkz.nl


Mis je een certificaat?

Staat jouw certificaat niet in het overzicht dan kan het zijn dat de certificerende instelling deze nog niet bij HKZ heeft aangemeld. Neem hiervoor contact op met jouw certificerende instelling.


Misbruik en schorsing

Vermoed je misbruik van een HKZ-keurmerk? Je kunt dit bij ons melden via info@hkz.nl

Schorsing

Indien een organisatie aanhoudend niet voldoet aan de gestelde eisen en niet kan aantonen dat er daadwerkelijk verbeteringen worden doorgevoerd, kan de certificerende instelling besluiten het certificaat te schorsen. De organisatie mag het keurmerk dan tijdelijk niet voeren.

Meer informatie over de actuele schorsingen van certificaten:

Er zijn momenteel geen schorsingen te melden.


Intrekking certificaat

Wanneer de problemen, die tot schorsing hebben geleid, niet worden opgelost binnen een door de certificerende instelling vastgestelde termijn, wordt het certificaat ingetrokken.

Meer informatie over de actuele intrekkingen van certificaten:

Bericht 26-01-2023

Keurmerkinstituut heeft gemeld dat het certificaat (146980) van Zuster Norma te Dordrecht (HKZ norm Verpleging en Verzorging en Thuiszorgorganisaties) is ingetrokken na schorsing.

 

Bericht 14-02-2023

Keurmerkinstituut heeft gemeld dat het certificaat (146428) van Felay Thuiszorg B.V. te Maassluis is ingetrokken na schorsing. Dit betreft een HKZ gecertificeerde instelling voor de HKZ norm Verpleging en Verzorging en Thuiszorgorganisaties.

 


Organisaties waarbij extra onderzoek wordt overwogen

Organisaties waarbij door Inspectie (IGJ) een maatregel is opgelegd.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg van onvoldoende niveau is of wanneer er een te groot risico is op schade voor patiënten. Maatregelen staan los van certificatie. Indien een organisatie verscherpt toezicht of een bestuursrechtelijke maatregel (zoals bijvoorbeeld het intrekken van de vergunning, een aanwijzing, een bevel, bestuursdwang of een bestuurlijke boete) opgelegd heeft gekregen, dient de organisatie dit te melden bij haar certificerende instelling (CI). In de meeste gevallen is deze maatregel aanleiding om korte termijn audits uit te voeren, die kunnen leiden tot schorsing of intrekking van het certificaat. Andersom komt het ook voor. Schorsing of intrekking van een certificaat kan op haar beurt leiden tot het opleggen van een maatregel door de inspectie.

Actuele berichten over verscherpt toezicht:

Bericht 09-11-2023

DNV Business Assurance B.V. heeft er kennis van genomen dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd het Robertshuis onder verscherpt toezicht heeft geplaatst. Het Robertshuis is een door DNV Business Assurance HKZ-gecertificeerde instelling. Nagegaan wordt of dit moet leiden tot nader onderzoek.

 

Actuele berichten over extra onderzoek: