HKZ 165 – Zorg & Welzijn

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties in Zorg & Welzijn, die behandeling/begeleiding/zorg- en/of dienstverlening aanbieden, ongeacht het type financiering, de organisatievorm de omvang of het type activiteiten die worden uitgevoerd.

Bij twijfel of de reikwijdte van deze HKZ-norm van toepassing is op uw organisatie wordt aangeraden om contact op te nemen met HKZ.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 2 690 318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Zorg & Welzijn (HKZ 165) » 

Praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ norm Zorg & Welzijn (HKZ 168)

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats op basis van de regels in NCS 8225. De NCS 8225 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Het toezicht op de toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.

Extra informatie