HKZ 150 – Publieke gezondheidszorg

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die dienst- en zorgverlening bieden in de publieke gezondheidszorg. De taken, die gemeenten op basis van de Wet Publieke Gezondheid (WPG) moeten (laten) uitvoeren, zijn:

Een taak die gemeenten op basis van de Wet Kinderopvang en de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) moet (laten) uitvoeren is:

Meestal legt de gemeente de uitvoering van bovenstaande taken bij de GGD neer, maar er zijn ook andere uitvoeringsorganisaties, waarbij zij deze taken neer kan leggen. Dat doet zij bijvoorbeeld bij delen van de jeugdgezondheidszorg en de reizigersadvisering. GGD’en voeren ook diverse aanverwante taken uit, die buiten de Wet Publieke Gezondheidszorg en Wet Kinderopvang en Wet OKE vallen. Over het algemeen hebben deze taken duidelijke raakvlakken met de wettelijke taken en/of zijn ze gebaseerd op andere wetgeving, zoals :

Niet genoemde, maar wel aanverwante taken, kunnen in het kader van deze HKZ-norm worden meegenomen, voor zover daarvoor niet al een andere HKZ-norm bestaat. Indien er geen andere HKZ-norm bestaat en de taak wordt meegenomen bij certificering, is hierop een procedure van toepassing voor de certificerende instelling. De voorwaarden hiervoor kunt u opvragen via info@hkz.nl. In alle gevallen geldt dat instellingen moeten voldoen aan de voor hen geldende wet- en regelgeving en richtlijnen, die binnen de sector zijn vastgesteld.

Deze norm kan door alle organisaties worden gebruikt die één, meerdere of alle van bovengenoemde taken uitvoeren. Indien een organisatie een deel van de taken uitvoert, kunnen eisen uit rubriek 2, die geen betrekking hebben op de door de organisatie uitgevoerde taken, uitgesloten worden. In de scope wordt vermeld welke taken zijn gecertificeerd. Alle taken die de organisatie uitvoert en die vallen binnen de reikwijdte van deze HKZ-norm, zullen onderwerp zijn van de beoordeling door de certificerende instelling.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Publieke gezondheidszorg (HKZ 150) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Publieke Gezondheidszorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2011: PGZ deelnemerslijst brede werkgroep