HKZ 142 – Jeugdzorg

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die geïndiceerde en niet-geïndiceerde jeugdzorg  aanbieden. Jeugdzorg betreft de ondersteuning van en hulp aan jeugdigen, hun ouders, stiefouders of anderen die een jeugdige verzorgen en opvoeden bij opgroei- of opvoedingsproblemen of dreigende zodanige problemen. Mogelijke vormen van hulp zijn residentieel verblijf (opvang of behandeling), JeugdzorgPlus, ambulante jeugdhulp (specialistische hulp, therapeutische hulp, crisishulp), verblijf in pleegzorg en gezinshuizen, Jeugd GGZ en hulp aan licht verstandelijk gehandicapten (jeugd-LVG). De hulp en ondersteuning kan vrijwillig of op last van de kinderrechter plaatsvinden.

De norm is ook van toepassing op Jeugd GGZ en jeugd-LVG, indien deze zorg onderdeel is van het aanbod van een jeugdzorgaanbieder. Jeugd-GGZ, dat aangeboden wordt door een GGZ-instelling, valt onder de reikwijdte van de HKZ-norm Geestelijke Gezondheidszorg. Op jeugd-LVG die wordt aangeboden door een gehandicaptenzorginstelling is de HKZ-norm Gehandicaptenzorg van toepassing.

De norm is niet van toepassing op de Justitiële Jeugdinrichtingen.

Voor certificering van voorheen Bureaus Jeugdzorg is het op dit moment het meest opportuun om uit te gaan van deze tabel , waarbij per taak van Bureaus Jeugdzorg de van toepassing zijnde HKZ-normen voor Jeugdzorg, Publieke Gezondheidszorg en Welzijn – Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening zijn vermeld. Daarnaast bestaat voor de organisaties de mogelijkheid om te certificeren tegen NEN-EN 15224, de norm Cliënt-/patiëntveiligheid of (indien men aan de criteria daarvoor voldoet) tegen de norm Kleine Organisaties.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Jeugdzorg (HKZ 142) » 
Addendum jeugdzorg (HKZ 142 A1) »
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Jeugdzorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2010.