HKZ 118 – Gehandicaptenzorg

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van Organisaties, die gespecialiseerde zorg- en dienstverlening bieden aan mensen met een handicap, in aanvulling op het aanbod van niet-gespecialiseerde zorgaanbieders. Bij certificering wordt het type voorziening dat is ge-audit ingevuld op het certificaat. Dit zijn onder meer de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en andere organisaties met een vergelijkbaar primair proces die een zorg- en/of dienstverleningsaanbod kennen voor mensen met een handicap.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN

Gehandicaptenzorg (HKZ 118) » 

Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Klik  hier voor de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Gehandicaptenzorg bij de ontwikkeling van de norm versie 2008.

Klik hier voor de relevante kwaliteitsbepalingen voor de HKZ-norm Gehandicaptenzorg versie 2008.