HKZ 167 – ZZP’ers in zorg en welzijn, Onderdeel Professional Organizers

Onderdeel Professional Organizers

Deze HKZ-norm bevat eisen voor zorgverleners die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor Professional Organizers van niveau 5 t/m 7, actief op het terrein van zorg en welzijn. Dit betekent dat de opdrachtgever een zorg- of welzijnsinstelling is, dan wel dat de dienstverlening wordt gefinancierd uit zorg- of welzijnsgelden (bijvoorbeeld WMO, PGB).

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 2 690 318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
ZZP’ers in zorg en welzijn, Onderdeel Professional Organizers (HKZ 167)

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen

Hoe behaal ik het HKZ-certificaat voor ZZP’ers?

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NCS HKZ 166. Deze is gratis te bestellen via de link. De HKZ 166 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17024 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op de toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.


Extra informatie