HKZ 155 – Kraamzorg

De HKZ-norm Kraamzorg maakt deel uit van de  HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg versie 2015.

Deze HKZ-norm is van toepassing op alle organisaties die kraamzorg leveren. Onder ‘kraamzorg’ verstaan we de zorg voor moeder en kind vanaf de bevalling tot de eerste dagen daarna. Deze kan onder meer bestaan uit assistentie bij de bevalling, verzorging van moeder en kind, vroege signalering van afwijkingen bij moeder of kind, voorlichting en instructie omtrent de verzorging van het kind en eventueel assistentie bij huishoudelijke taken. Ook voorlichting en advies tijdens de zwangerschap over de bevalling en verschillende vormen van kraamzorg en het geven van borstvoeding vallen onder de noemer ‘kraamzorg’. Er wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van de wijze waarop de kraamzorg gefinancierd wordt.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg – Onderdeel Kraamzorg – (HKZ 155) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie