HKZ 144 – Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuisorganisaties

Deze HKZ-norm is van toepassing op verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties. Deze organisaties kunnen één of meer van de volgende functies en (zorg)diensten leveren:

  1. huishoudelijke zorg (geïndiceerde huishoudelijke zorg, het gaat hierbij om zorg aan kwetsbare groepen)
  2. persoonlijke verzorging
  3. verpleging
  4. begeleiding
  5. verblijf (tijdelijk of permanent)
  6. behandeling

Andere dan de bovengenoemde functies en (zorg)diensten, zoals servicediensten of cursussen, vallen niet onder de reikwijdte van dit certificatieschema. Levert een organisatie één of meer van bovengenoemde functies en (zorg)diensten, dan moeten deze allemaal worden meegenomen in de toetsing. Wanneer een organisatie één of meer van bovengenoemde functies en (zorg)diensten niet levert, kunnen deze van toetsing uitgesloten worden.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuisorganisaties (HKZ 144) » 
Addendum Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuisorganisaties (HKZ 144 A1) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties gelden aanvullende toetsingsafspraken.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

HKZ laat eis schriftelijke zorgovereenkomst los.

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep VV&T bij de ontwikkeling van de norm versie 2010:  VV&T deelnemerslijst brede werkgroep.

In januari 2017 is het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017 verschenen. Het Zorginstituut heeft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vastgesteld en opgenomen in zijn Register. Het vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Bepaalde eisen in de HKZ-norm Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties 2010 en 2015, waarin wordt verwezen naar het oude Kwaliteitskader, zijn strijdig zijn met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017. Dit wijzigingsblad bevat een tabel met de desbetreffende normeisen en de verwijzingen naar het oude Kwaliteitskader (schuingedrukte tekst). In de kolom Toelichting staat hoe organisaties kunnen aansluiten bij het Kwaliteitskader 2017. In de vierde kolom wordt verwezen naar relevante tekst uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2017.