HKZ laat eis schriftelijke zorgovereenkomst los

24 januari 2024
HKZ ZZP'er in de zorg

Vanuit het Programma ‘Ontregel de Zorg’ hebben partijen met elkaar vastgesteld dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet altijd meer nodig is om tot een bindende zorgovereenkomst te komen. Na goed overleg heeft het Centraal College Zorg&Welzijn van HKZ besloten mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit betekent dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet nodig is en HKZ de eis in de HKZ-norm voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (HKZ 144) aanpast.

HKZ draagt hiermee bij aan het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg.

Wat verandert er?

In het doel bij eis 2.4 wordt gesproken over ‘vastleggen’. Dit houdt in dat er sprake is van een schriftelijke zorgovereenkomst. Deze tekst is niet langer van toepassing en wordt verwijderd. De tekstuele aanpassing wordt in de volgende herzieningsronde van de HKZ-norm voor VV&T meegenomen, maar geldt vanaf januari 2024. Een schriftelijke zorgovereenkomst is dus niet langer noodzakelijk om aan de HKZ-eis te voldoen. In plaats daarvan volstaat de werkwijze, zoals deze is uitgewerkt en juridisch goed bevonden vanuit het Programma ‘Ontregel de Zorg’.

Let op!

Bovenstaande ontwikkeling geldt voor de wijkverpleging en de langdurige zorg en betreft Zorg in natura. Voor aanpalende vormen van zorg, bijvoorbeeld gefinancierd vanuit de Wmo kunnen andere eisen gelden. Hier dient de zorgaanbieder alert op te zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact met ons op: info@hkz.nl.

Eis 2.4 uit de HKZ-norm Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties;

2.4 Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst

Doel; De organisatie legt de gemaakte afspraken met de cliënt vast. Zo ontstaat een juridische basis, waarvoor in de zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst getekend is.

2.4.1 De organisatie sluit met de cliënt een zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst af voordat de feitelijke zorg- en/of dienstverlening start. Hierbij zijn de wensen van de cliënt en de afgegeven indicatie het uitgangspunt.

2.4.2 In de overeenkomst staan afspraken over de omvang, vorm en inhoud van de zorg- en/of dienstverlening. Daarbij is aandacht voor de eventuele kosten die daaraan voor de cliënt verbonden zijn. Ook de te verwachten termijn waarop de zorg- en/of dienstverlening kan worden gestart, wordt in de overeenkomst benoemd.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

11 januari 2024

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Eerste Professional Organizer HKZ gecertificeerd!

9 oktober 2023

Onlangs (op 1-09-2023) is de eerste Professional Organizer in de Zorg gecertificeerd voor HKZ-norm voor Zzp’ers, Ingrid Tielemans (Marein Organizing). We hebben Ingrid gesproken en haar gevraagd waarom ze voor deze certificatie heeft gekozen: ze vertelt: “Het vak van professional organizer is nog relatief onbekend. Ik wilde laten zien dat een professional organizer kwalitatief goede … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.