HKZ laat eis schriftelijke zorgovereenkomst los

24 januari 2024
HKZ ZZP'er in de zorg

Vanuit het Programma ‘Ontregel de Zorg’ hebben partijen met elkaar vastgesteld dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet altijd meer nodig is om tot een bindende zorgovereenkomst te komen. Na goed overleg heeft het Centraal College Zorg&Welzijn van HKZ besloten mee te gaan in deze ontwikkeling. Dit betekent dat een schriftelijke zorgovereenkomst niet nodig is en HKZ de eis in de HKZ-norm voor Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties (HKZ 144) aanpast.

HKZ draagt hiermee bij aan het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg.

Wat verandert er?

In het doel bij eis 2.4 wordt gesproken over ‘vastleggen’. Dit houdt in dat er sprake is van een schriftelijke zorgovereenkomst. Deze tekst is niet langer van toepassing en wordt verwijderd. De tekstuele aanpassing wordt in de volgende herzieningsronde van de HKZ-norm voor VV&T meegenomen, maar geldt vanaf januari 2024. Een schriftelijke zorgovereenkomst is dus niet langer noodzakelijk om aan de HKZ-eis te voldoen. In plaats daarvan volstaat de werkwijze, zoals deze is uitgewerkt en juridisch goed bevonden vanuit het Programma ‘Ontregel de Zorg’.

Let op!

Bovenstaande ontwikkeling geldt voor de wijkverpleging en de langdurige zorg en betreft Zorg in natura. Voor aanpalende vormen van zorg, bijvoorbeeld gefinancierd vanuit de Wmo kunnen andere eisen gelden. Hier dient de zorgaanbieder alert op te zijn.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht neem dan contact met ons op: info@hkz.nl.

Eis 2.4 uit de HKZ-norm Verpleging, Verzorging en Thuiszorgorganisaties;

2.4 Zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst

Doel; De organisatie legt de gemaakte afspraken met de cliënt vast. Zo ontstaat een juridische basis, waarvoor in de zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst getekend is.

2.4.1 De organisatie sluit met de cliënt een zorg- en/of dienstverleningsovereenkomst af voordat de feitelijke zorg- en/of dienstverlening start. Hierbij zijn de wensen van de cliënt en de afgegeven indicatie het uitgangspunt.

2.4.2 In de overeenkomst staan afspraken over de omvang, vorm en inhoud van de zorg- en/of dienstverlening. Daarbij is aandacht voor de eventuele kosten die daaraan voor de cliënt verbonden zijn. Ook de te verwachten termijn waarop de zorg- en/of dienstverlening kan worden gestart, wordt in de overeenkomst benoemd.

 

 

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

20 juni 2024

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer