HKZ 141 – GHOR

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
GHOR (HKZ 141) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep GHOR bij de ontwikkeling van de norm versie 2010.