HKZ 136 – Openbare apotheken

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de openbare apotheken in Nederland die farmaceutische zorg- en dienstverlening verlenen aan individuele patiënten. Hierbij gaat het om farmaceutische zorg- en dienstverlening aan patiënten die niet in een instelling verblijven waar deze zorg- en dienstverlening onderdeel is van de verstrekking. Het dient te gaan om een fysieke apotheek, die onder de reikwijdte van de NAN valt en waarvoor een gevestigd apotheker eindverantwoordelijk is. De openbare apotheek kan genoemde functies zelf uitvoeren of (gedeeltelijk) uitbesteden aan derden.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Openbare apotheken (HKZ 136) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie