HKZ 157 – Bemiddeling

De HKZ-norm Bemiddeling maakt deel uit van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg versie 2015.

Deze HKZ-norm is van toepassing op bemiddelingsbureaus, die de (zorg)vraag van een individuele cliënt aan individuele zelfstandige zorgverleners koppelen. De zelfstandig zorgverlener draagt zorg voor de uitvoering van de zorg en dienstverlening aan de individuele cliënt. Bij bemiddeling is dus sprake van drie zelfstandige partijen:

Het bemiddelingsbureau bemiddelt in verschillende vormen van zorg- en dienstverlening: verpleging, verzorging, kraamzorg, begeleiding en ondersteuning, huishoudelijke verzorging en uitleen van hulpmiddelen.

NB. De eisen in deze norm hebben uitsluitend betrekking op de bemiddelingsprocessen en niet op de door de zelfstandig zorgverlener aangeboden zorg- of dienstverlening. Deze norm is niet geschikt voor bemiddelingsorganisaties die zorginhoudelijke verantwoordelijkheid voor hun cliënten dragen.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel versie 2015+A1:2019 nl.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Bemiddeling (HKZ 157) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

 

 

Extra informatie