HKZ 129 – Geestelijke gezondheidszorg

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De geestelijke gezondheidszorg is de verzamelnaam voor alle gezondheidsactiviteiten, die gericht zijn op de preventie en behandeling van psychische stoornissen. Hierbij zijn ook meerdere financiers betrokken, waaronder zorgverzekeraars, zorgkantoren, het ministerie van Justitie, gemeenten, provincies en particulieren. Voorbeelden van zorg- of dienstverlening zijn algemene ggz, Forensisch Psychiatrische zorg, RIBW, jeugd-ggz en preventie. In toenemende mate wordt in de ggz gebruik gemaakt van dienstverlening via internet. Indien de organisatie kan aantonen dat producten en/of diensten die via internet worden geleverd voldoen aan de eisen in deze norm, kan dit worden meegenomen in de scope. In alle gevallen geldt dat instellingen moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die op hen van toepassing is.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel.

Er bestaat een module cliënt-/patiëntveiligheid bij deze norm. In combinatie met de hierboven genoemde normen bevatten deze de eisen voor zowel het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie als het veiligheidsmanagementssysteem. De eisen uit de module cliënt-/patiëntveiligheid zijn optioneel.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN

Geestelijke gezondheidszorg (HKZ 129) » 
Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg Veiligheidsmodule (HKZ 148) »
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg gelden aanvullende toetsingsafspraken.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

De GGZ kent een aantal kwaliteitsdocumenten. Je vindt hier een overzicht van relevante kwaliteitsbepalingen en wet- en regelgeving.

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de voorbereidingsgroepen en brede werkgroep GGZ bij de ontwikkeling van de norm versie 2009.