HKZ 104 – Fysiotherapiepraktijken

Deze HKZ-norm heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van extramurale en intramurale fysiotherapie(praktijken). Hierbij speelt de grootte in personeelsomvang van de praktijk geen rol: de norm is ook van toepassing op solopraktijken. Fysiotherapie beperkt zich niet alleen tot curatieve zorg- en dienstverlening, maar kan ook gericht zijn op preventie en op care.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN

Fysiotherapiepraktijken (HKZ 104) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Daarnaast gelden de volgende specifieke afspraken voor de toetsing van fysiotherapiepraktijken: toetsingsafspraken

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Aan de totstandkoming van deze norm werd een bijdrage geleverd door:

Aan de validering van deze norm werkten de volgende fysiotherapiepraktijken mee:

Meer weten over de visie van het KNGF over de positionering van de HKZ-norm in relatie tot KNGF-MKIB en KNGF-Plusprogramma? Lees hier verder.