Nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties gepubliceerd

4 juni 2021

De laatste stap in de herziening van de HKZ-norm voor Kleine organisaties is met succes afgerond. De norm is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en klaar voor publicatie.

De HKZ-norm voor Kleine organisaties is aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Minder administreren, maar alleen vastleggen wat strikt noodzakelijk is om de zorg goed uit te voeren. De norm bevat eisen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en thema’s die vanuit de inspectie (IGJ) belangrijk worden gevonden. Organisaties moeten bijvoorbeeld ook nadenken over de zorg die zij niet kunnen aanbieden, indien zij hier niet de juiste expertise voor hebben, de zogenaamde ‘uitsluitingscriteria’. Hoewel de norm op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd is, is de basis hetzelfde gebleven. Dit maakt het overgaan van de oude naar de nieuwe norm makkelijk. Download de vergelijkingstabel om te zien wat er veranderd is ten opzichte van de 2010 versie.

Overgangsregeling

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 geldt een ruime overgangsregeling. Deze houdt in dat organisaties de gelegenheid krijgen om tot 5 oktober 2023 over te stappen op de nieuwe versie. HKZ raadt aan om al in een vroeg stadium met de certificerende instelling te bespreken wat een geschikt moment is om over te stappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits.

Informatiebijeenkomsten

Meer weten over de nieuwe norm en op weg geholpen worden? Dan is het mogelijk om u aan te melden voor een informatiesessie. Deze wordt de komende tijd op verschillende momenten georganiseerd. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de HKZ-norm voor Kleine organisaties, neem contact op via info@hkz.nl of 015 2690318.

Overige nieuwsberichten

Factsheet: HKZ-eisen die vaak dubbel bevraagd worden bij zorginkoop

24 april 2023

Naar aanleiding van het webinar “Kwaliteitseisen; duizelt het jou ook?” hebben wij een factsheet ontwikkeld die zichtbaar maakt welke thema’s rondom kwaliteit altijd onderdeel zijn van HKZ-normen en dus niet meer gevraagd hoeven te worden door gemeenten. De belangrijkste conclusie van het Webinar sluit aan bij de conclusie die recentelijk werd getrokken door het Verweij … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Nu ook eigen HKZ-certificaat voor Professional Organizers

31 maart 2023

Het HKZ-certificaat voor ZZP’ers in zorg en welzijn is een perfecte manier om medewerkers te laten nadenken over de kwaliteit van hun werk. Dat merkte ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Omdat het certificaat ook de leden van de beroepsvereniging helpt en stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de organisatie … Lees meer

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

13 februari 2023

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer