Nieuwe HKZ-norm voor Kleine organisaties gepubliceerd

4 juni 2021

De laatste stap in de herziening van de HKZ-norm voor Kleine organisaties is met succes afgerond. De norm is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie en klaar voor publicatie.

De HKZ-norm voor Kleine organisaties is aangepast aan de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. Minder administreren, maar alleen vastleggen wat strikt noodzakelijk is om de zorg goed uit te voeren. De norm bevat eisen uit de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en thema’s die vanuit de inspectie (IGJ) belangrijk worden gevonden. Organisaties moeten bijvoorbeeld ook nadenken over de zorg die zij niet kunnen aanbieden, indien zij hier niet de juiste expertise voor hebben, de zogenaamde ‘uitsluitingscriteria’. Hoewel de norm op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd is, is de basis hetzelfde gebleven. Dit maakt het overgaan van de oude naar de nieuwe norm makkelijk. Download de vergelijkingstabel om te zien wat er veranderd is ten opzichte van de 2010 versie.

Overgangsregeling

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 geldt een ruime overgangsregeling. Deze houdt in dat organisaties de gelegenheid krijgen om tot 5 oktober 2023 over te stappen op de nieuwe versie. HKZ raadt aan om al in een vroeg stadium met de certificerende instelling te bespreken wat een geschikt moment is om over te stappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits.

Informatiebijeenkomsten

Meer weten over de nieuwe norm en op weg geholpen worden? Dan is het mogelijk om u aan te melden voor een informatiesessie. Deze wordt de komende tijd op verschillende momenten georganiseerd. Klik hier voor meer informatie en om u aan te melden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de HKZ-norm voor Kleine organisaties, neem contact op via info@hkz.nl of 015 2690318.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

ZZP'er in de Zorg - Keuze in keurmerk

23 februari 2024

Als ZZP’er bepaal je zelf of je een keurmerk voert Steeds meer opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en zorgverzekeraars stellen een keurmerk als eis om tot een samenwerking te komen. Een keurmerk is voor een zzp’er in de zorg echter niet verplicht. Als zelfstandige maak jij zelf de keuze of je een certificaat wil behalen en daarmee een … Lees meer