HKZ-dialyse gaat een nieuwe fase in

1 maart 2022

Met de HKZ-norm Zorg & Welzijn gaat de dialysesector een nieuwe fase in. Door te vertrouwen op de visitatiebeoordeling vanuit de beroepsgroep kan de certificatietijd voor een HKZ-audit worden verkort. Dit scheelt het dialysecentrum tijd en geld. Tijd en geld die ten goede kan komen aan de zorg voor patiënten. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met artsen en verpleegkundigen uit het veld en Nefrovisie.

Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn heeft vastgesteld dat per 1 januari 2022 de audittijd met 25% kan worden teruggebracht. Dit geldt voor zowel zelfstandige dialysecentra als dialyse-afdelingen van ziekenhuizen die gecertificeerd worden tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Voorwaarde is dat zij voldoen aan eisen uit het ‘Normendocument Visitatie Dialysecentra’. Of de reductie wordt toegepast en in welke mate beoordeelt de certificerende instelling. Hiermee erkent HKZ dat een deel van de kwaliteitsbeoordeling voldoende is geborgd in de visitatie en kan certificatie als het ware een stapje terug doen.

 

HKZ-praktijkrichtlijn
HKZ heeft samen met experts uit de dialysesector gekeken waar de overlap zit tussen de eisen uit de HKZ-norm Zorg & Welzijn en de visitatie-eisen. Dit heeft geleid tot de ‘HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn’. Deze praktijkrichtlijn biedt houvast voor het dialysecentrum zodat zij weet welke aanvullende input naast de visitatie nodig is voor HKZ-certificatie. Daarnaast is het een handvat voor de HKZ-auditor.

Meer weten?

Benieuwd wat dit voor het dialysecentrum betekent? Bekijk de ‘HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn’ en de HKZ-norm Zorg & Welzijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@hkz.nl.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

ZZP'er in de Zorg - Keuze in keurmerk

23 februari 2024

Als ZZP’er bepaal je zelf of je een keurmerk voert Steeds meer opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en zorgverzekeraars stellen een keurmerk als eis om tot een samenwerking te komen. Een keurmerk is voor een zzp’er in de zorg echter niet verplicht. Als zelfstandige maak jij zelf de keuze of je een certificaat wil behalen en daarmee een … Lees meer