HKZ-dialyse gaat een nieuwe fase in

1 maart 2022

Met de HKZ-norm Zorg & Welzijn gaat de dialysesector een nieuwe fase in. Door te vertrouwen op de visitatiebeoordeling vanuit de beroepsgroep kan de certificatietijd voor een HKZ-audit worden verkort. Dit scheelt het dialysecentrum tijd en geld. Tijd en geld die ten goede kan komen aan de zorg voor patiënten. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met artsen en verpleegkundigen uit het veld en Nefrovisie.

Het Centraal College van Deskundigen voor Zorg & Welzijn heeft vastgesteld dat per 1 januari 2022 de audittijd met 25% kan worden teruggebracht. Dit geldt voor zowel zelfstandige dialysecentra als dialyse-afdelingen van ziekenhuizen die gecertificeerd worden tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn. Voorwaarde is dat zij voldoen aan eisen uit het ‘Normendocument Visitatie Dialysecentra’. Of de reductie wordt toegepast en in welke mate beoordeelt de certificerende instelling. Hiermee erkent HKZ dat een deel van de kwaliteitsbeoordeling voldoende is geborgd in de visitatie en kan certificatie als het ware een stapje terug doen.

 

HKZ-praktijkrichtlijn
HKZ heeft samen met experts uit de dialysesector gekeken waar de overlap zit tussen de eisen uit de HKZ-norm Zorg & Welzijn en de visitatie-eisen. Dit heeft geleid tot de ‘HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn’. Deze praktijkrichtlijn biedt houvast voor het dialysecentrum zodat zij weet welke aanvullende input naast de visitatie nodig is voor HKZ-certificatie. Daarnaast is het een handvat voor de HKZ-auditor.

Meer weten?

Benieuwd wat dit voor het dialysecentrum betekent? Bekijk de ‘HKZ-praktijkrichtlijn bij het auditen van dialysecentra tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn’ en de HKZ-norm Zorg & Welzijn.

Voor vragen kunt u contact opnemen via info@hkz.nl.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA In het online systeem gaat gevraagd worden … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s. Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader … Lees meer