Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023
HKZ ZZP'er in de zorg

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s.

Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader ZZP Zorg moet hier onderdeel van gaan uitmaken. Dit moet meer duidelijkheid gaan geven voor zorgaanbieders wanneer er sprake is van een dienstverband en wanneer niet. Daarmee komt er ook meer duidelijkheid voor ZZP’ers over de vraag wanneer zij inderdaad als zelfstandig ondernemer erkend kunnen worden. 

Wij vinden dat een goede zaak. Om een HKZ-Certificaat ZZP’er in de Zorg te behalen wordt niet alleen geoordeeld over de kwaliteit van de zorg die door de ZZP’er aangeboden wordt, maar ook over de kwaliteit van de ZZP’er als ondernemer. Het is belangrijk dat daarbij helderheid is over wanneer er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. Zodra het nieuwe Fiscale Kader er is, zullen we natuurlijk de norm die de basis vormt voor het certificaat daarop aanpassen. Dan kunnen ZZP’ers daarmee aantonen dat ze de randvoorwaarden voor zelfstandig ondernemerschap in de zorg op orde hebben. 

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA In het online systeem gaat gevraagd worden … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Nu ook eigen HKZ-certificaat voor Professional Organizers

30 mei 2023

Het HKZ-certificaat voor ZZP’ers in zorg en welzijn is een perfecte manier om medewerkers te laten nadenken over de kwaliteit van hun werk. Dat merkte ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Omdat het certificaat ook de leden van de beroepsvereniging helpt en stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de organisatie … Lees meer