WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023
HKZ ZZP'er in de zorg

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA

In het online systeem gaat gevraagd worden of u zich heeft aangemeld voor het Landelijk Register Zorgaanbieders. Zo ja, dan moet u daarvan ook bewijs uploaden. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de Wet Toetreding Zorgaanbieders. Dit geldt voor alle zorgaanbieders met uitzondering van zorgaanbieders die uitsluitend zorg aanbieden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In de week van 28 augustus 2023 wordt deze wijziging doorgevoerd in het online systeem (ZZP-Portal).

Deze eis geldt niet voor Professional Organizers en is daarom ook niet opgenomen in HKZ 167 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel professional organizers).

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s. Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Nu ook eigen HKZ-certificaat voor Professional Organizers

30 mei 2023

Het HKZ-certificaat voor ZZP’ers in zorg en welzijn is een perfecte manier om medewerkers te laten nadenken over de kwaliteit van hun werk. Dat merkte ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Omdat het certificaat ook de leden van de beroepsvereniging helpt en stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de organisatie … Lees meer