WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023
HKZ ZZP'er in de zorg

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA

In het online systeem gaat gevraagd worden of u zich heeft aangemeld voor het Landelijk Register Zorgaanbieders. Zo ja, dan moet u daarvan ook bewijs uploaden. Daarmee toont u aan dat u voldoet aan de Wet Toetreding Zorgaanbieders. Dit geldt voor alle zorgaanbieders met uitzondering van zorgaanbieders die uitsluitend zorg aanbieden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In de week van 28 augustus 2023 wordt deze wijziging doorgevoerd in het online systeem (ZZP-Portal).

Deze eis geldt niet voor Professional Organizers en is daarom ook niet opgenomen in HKZ 167 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel professional organizers).

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

20 juni 2024

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer