HKZ 126 – Cliënt- / Patiëntveiligheid – Uitgave voor ziekenhuizen

Deze HKZ-norm is van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van ziekenhuizen en organisaties die ziekenhuiszorg verlenen.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN

Cliënt- / Patiëntveiligheid – Uitgave voor ziekenhuizen (HKZ 126) » 

Werkboek HKZ – Focus op veiligheid (WB 1) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Deze norm is compatibel met de NTA 8009.