HKZ 135 – Medisch specialistische revalidatiezorg

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van die organisaties die medisch specialistische revalidatiezorg leveren. Voor de gebiedsbeschrijving van Medisch Specialistische Revalidatiezorg wordt verwezen naar de volgende drie documenten:

  1. De Nota Indicatiestelling;
  2. Het rapport ‘Medisch-specialistische revalidatie: zorg zoals revalidatieartsen plegen te bieden’ van Zorginstituut Nederland;
  3. Het Algemeen Beroepskader van de Nederlandse Vereniging van Revalidatiearts (VRA).

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Medisch specialistische revalidatiezorg (HKZ 135) » 
Addendum bij Medisch specialistisch revalidatiezorg (HKZ 135 A1) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

De norm voor revalidatiecentra kwam tot stand door inbreng van alle belangrijke stakeholders. Je vindt hier de namen van de personen die meegewerkt hebben aan het schrijven van de norm.