HKZ 138 – Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening

De HKZ norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening er een is. Het certificaat, op basis van deze norm, kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening uitvoeren. Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening omvat het maatschappelijk werk (waaronder o.a. Algemeen Maatschappelijk Werk, schoolmaatschappelijk werk, bedrijfsmaatschappelijk werk) de schuldhulpverlening, het raadsliedenwerk en ouderenadvieswerk aan mensen die problemen hebben op het gebied van het persoonlijk en/of maatschappelijk functioneren. Deze eisen zijn tevens van toepassing op ‘outreachende hulpverlening’ wanneer dit door de maatschappelijke hulp- en dienstverleningsorganisatie wordt uitgevoerd.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening (HKZ 138) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie