HKZ 139 – Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang

De HKZ norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang er een is. Het certificaat, op basis van deze norm, kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die maatschappelijke opvang en vrouwenopvang leveren. Het kan gaan om de volgende voorzieningen*:

Maatschappelijke opvang:

Vrouwenopvang:

*De advies- en steunpunten huiselijk geweld vallen niet onder de scope van deze norm.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Maatschappelijke Opvang & Vrouwenopvang (HKZ 139) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie