HKZ 140 – Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen

De HKZ norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan het onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn Ouderen er een is. Het certificaat, op basis van deze norm, kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.

De eisen in dit deel zijn van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van instellingen die zich bezighouden met het uitvoeren van activiteiten (of ondersteunen daarvan) op één of meer van de volgende gebieden. Daarbij is niet van belang hoe de activiteiten worden gefinancierd en of deze met of zonder winstoogmerk worden verricht.

*Hiermee worden de activiteiten bedoeld die uitgevoerd worden in het kader van bijvoorbeeld dagopvang of dagbesteding en die onder begeleiding van een activiteitenbegeleider plaatsvinden. Wanneer het gaat om verzorgende en verpleegkundige activiteiten die worden uitgevoerd door een verzorgende en/of een verpleegkundige valt dit niet onder dit schema, maar is het certificatieschema Thuiszorg, Verzorgingshuizen en Verpleeghuizen van toepassing.

Deze norm is alleen te gebruiken in combinatie met het apart verkrijgbare Algemeen Organisatiedeel.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening – Onderdeel Sociaal Cultureel Werk/Welzijn ouderen (HKZ 140) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie