HKZ 143 – Kleine organisaties

Deze HKZ-norm is van toepassing op praktijken/maatschappen/organisaties binnen zorg & welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

Organisaties die qua omvang klein zijn, maar niet aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen niet op de HKZ-norm voor Kleine Organisaties certificeren.

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

13 februari 2023

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan...

Lees verder

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 2 690 318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Kleine Organisaties (HKZ 143) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Hoewel de norm (versie 2021) op een aantal punten inhoudelijk gewijzigd is, is de basis hetzelfde gebleven. Download de vergelijkingstabel om te zien wat er veranderd is ten opzichte van de 2010 versie.

OVERGANGSREGELING

Voor organisaties die al gecertificeerd zijn op de HKZ-norm voor Kleine organisaties versie 2010 geldt een ruime overgangsregeling. Deze houdt in dat organisaties de gelegenheid krijgen om tot 5 oktober 2023 over te stappen op de nieuwe versie. HKZ raadt aan om al in een vroeg stadium met de certificerende instelling te bespreken wat een geschikt moment is om over te stappen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een her-certificatie of één van de vervolgaudits.