HKZ 143 – Kleine organisaties

Deze HKZ-norm is van toepassing op praktijken/maatschappen/organisaties binnen zorg & welzijn die voldoen aan de volgende criteria:

Organisaties die qua omvang klein zijn, maar niet aan de bovenstaande criteria voldoen, kunnen niet op de HKZ-norm voor Kleine Organisaties certificeren.

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

20 juni 2024

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan...

Lees verder

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 2 690 318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Kleine Organisaties (HKZ 143) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

In 2021 is de norm herzien. De 2010 versie van de HKZ-norm Kleine organisaties is hiermee komen te vervallen.