HKZ 147 – Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen

Deze HKZ-norm is van toepassing op het veiligheidsmanagementsysteem van endoscopieafdelingen van ziekenhuizen en van zelfstandige behandelcentra.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen (HKZ 147) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de toetsing op cliënt-/patiëntveiligheid.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Hoe kan ik het certificaat verkrijgen? Hoe begin ik eraan? Hoeveel kost dit? Deze en andere vragen zijn gebundeld in dit document. Nog meer vragen? Neem dan contact op met HKZ via info@hkz.nl

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de voorbereidingsgroep Patiëntveiligheid voor endoscopieafdelingen bij de ontwikkeling van de norm versie 2011:

In een referentietabel worden de visitatiestellingen van de visitatiecommissie gerelateerd aan de normen voor patiëntveiligheid, zodat de samenhang tussen deze visitatiestellingen en de veiligheidsnormen zichtbaar wordt.

Tijdens de ontwikkeling van de norm zijn risicoanalyses voor kritische gebeurtenissen op endoscopieafdelingen uitgevoerd. De analyses werden uitgevoerd met behulp van de BowTie methode. In bijlage II van de norm wordt uitleg gegeven over deze methode.

Hieronder kun je de bijbehorende uitwerkingen downloaden:
– Afbeelding Voorbeeld barrières 2
– Afbeelding BowTie verenigd

Uitgevoerde risicoanalyses:
1. Voorbereiding: Incomplete medische informatie
2. Voorbereiding: Overbelasting planning
3. Gebruik apparatuur: Storingen in apparatuur
4. Voorraadbeheer: Voorraadbeheer niet op orde
5. Nazorg: Complicatie treedt op na onderzoek
6. Overdracht: Geen of onvolledige overdracht naar patiënt