HKZ 153 – Huisartsendienstenstructuren

Deze HKZ-norm is van toepassing op acute huisartsenzorg buiten kantooruren, voor zover deze zorg wordt geleverd door Huisartsendienstenstructuren (dit is inclusief een huisartsenpost en SEH die samenwerken). Indien een HDS andere zorg of diensten levert, vallen die buiten het certificaat op basis van deze norm. De eisen uit de HKZ-norm zijn niet bedoeld voor waarneemgroepen of andere kleinschalige organisatorische verbanden voor de levering van avond-, nacht- en weekendzorg (ANW-zorg). De norm is ook niet van toepassing op opgeschaalde zorg.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Huisartsendienstenstructuren (HKZ 153) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Huisartsendienstenstructuren gelden aanvullende toetsingsafspraken.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Raad voor Accreditatie (RvA).

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Huisartsendienstenstructuren bij de ontwikkeling van de norm versie 2012.