HKZ 163 – Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten of het netwerk in de zorg of het sociale domein. Hierbij wordt een keten of netwerk gezien als een samenhangend geheel van zorginspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de cliënt. De dienstverlening van de keten of het netwerk kan eenvoudig tot zeer complex zijn.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein (HKZ 163) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Er zijn aanvullende toetsingsafspraken gemaakt ten aanzien van de twee opeenvolgende niveaus bij ketencertificering.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.

Extra informatie