HKZ 164 – Keten medische hulpverlening op zee

Deze HKZ-norm heeft betrekking op de kwaliteit van dienstverlening van de keten van de medische hulpverlening binnen het gebied van:

Hierbij wordt de keten gezien als een samenhangend geheel van inspanningen dat door verschillende (zorg)aanbieders onder een herkenbare regiefunctie wordt geleverd en dat gericht is op de behoeften van de patiënt. De hulpverlening van de keten kan eenvoudig tot zeer complex zijn.

Toelichting bij de reikwijdte
Het gaat om iedereen die om reguliere, niet opgeschaalde (individueel) medisch advies/medische hulp verzoekt bij de Nederlandse Kustwacht in het beschreven geografische werkgebied. De medische hulpverlening wordt door de ketenpartners binnen het hierboven afgebakende gebied verzorgd. De keten houdt op als de patiënt aan land en overgedragen is aan een reguliere zorgverlener.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Keten medische hulpverlening op zee (HKZ 164) » 

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Bij certificatie wordt de gehele keten of het gehele netwerk beschouwd als één organisatie en als zodanig getoetst.

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met aanvullende afspraken voor deze HKZ-norm. Deze aanvullende afspraken vindt u hier.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.

 

Extra informatie