HKZ 166 – ZZP’ers in zorg en welzijn, Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg

Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg

Deze HKZ-norm bevat eisen voor hulpverleners binnen zorg en welzijn die werkzaam zijn als zzp’er, gespecificeerd voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders van niveau 3 t/m 7, actief in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg. Dit betreft zowel zorg gefinancierd op basis van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning als op andere wijze gefinancierde zorg. De functie begeleider komt onder meer voor binnen de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg. Deze norm bevat naast de eisen ook gespecificeerde interpretaties van de eisen ten aanzien van de bewijsvoering waarmee hij of zij kan aantonen dat voldaan wordt aan de eisen. Op basis van de eisen in deze norm in combinatie met het certificatieschema zzp’ers in zorg en welzijn, is certificatie mogelijk.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 2 690 318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
ZZP’ers in zorg en welzijn, Onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (HKZ 166) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Hoe behaal ik het HKZ-certificaat voor ZZP’ers? »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NCS HKZ 166. Deze is gratis te bestellen via de link. De HKZ 166 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17024 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm.

Toezicht op de toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN-Commissie Schemabeheer.


Extra informatie