HKZ Zorg & Welzijn: Nieuwe versie NCS 8225

14 januari 2022

NEN heeft de nieuwe NCS 8225:2021 gepubliceerd, die door het Centraal College van Deskundigen is vastgesteld op 6 december 2021. Deze vervangt NCS 8225:2018+A1 2019.

NCS 8225 bevat de eisen die gelden bij certificatie tegen de HKZ-norm Zorg & Welzijn (HKZ 165). Dit zijn  eisen aan de certificerende instelling betreffende onafhankelijkheid, onpartijdigheid van organisatie en personeel en verdere kwalificaties van het personeel. Ook bevat deze NCS eisen aan het  certificatieproces, inclusief eisen aan de inrichting en verloop van de audit.

Deze NCS bevat uitsluitend de aanvullingen t.o.v. NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 en dient ook in combinatie daarmee gebruikt te worden.

De aanvullingen bij NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 9.1.5 uit NCS 8225:2018 e.v. zijn niet meer opgenomen in NCS 8225:2021. Verder hebben in deze NCS een aantal kleine redactionele aanpassingen plaats gevonden.

Overige nieuwsberichten

HKZ-dialyse gaat een nieuwe fase in

1 maart 2022

Met de HKZ-norm Zorg & Welzijn gaat de dialysesector een nieuwe fase in. Door te vertrouwen op de visitatiebeoordeling vanuit de beroepsgroep kan de certificatietijd voor een HKZ-audit worden verkort. Dit scheelt het dialysecentrum tijd en geld. Tijd en geld die ten goede kan komen aan de zorg voor patiënten. Deze afspraken zijn tot stand … Lees meer

Kom naar de informatiebijeenkomst HKZ Kleine organisaties

22 februari 2022

De HKZ norm voor Kleine organisaties (HKZ 143) is van toepassing op organisaties met maximaal 10 FTE aan medewerkers. Voor organisaties die nog geen certificaat hebben behaald en van plan zijn zich te laten certificeren tegen deze norm, organiseert HKZ informatiebijeenkomsten. Wilt u meer weten over de HKZ-norm voor Kleine organisaties en op weg geholpen worden? … Lees meer

HKZ E-learning: de gemeente als zorginkoper

14 februari 2022

Mensen die zorg nodig hebben verdienen de juiste behandeling. Die behandeling start in veel opzichten bij de gemeente. Om deze – vaak kwetsbare – doelgroep te bedienen en te beschermen is het zaak dat de gemeente passende zorg inkoopt. In deze e-learning leer je alles over zorginkoop aan de hand van het kwaliteitsmodel van HKZ … Lees meer