HKZ norm Openbare apotheken aangepast aan Professionele Standaard

22 december 2022

De HKZ-norm voor Openbare apotheken (versie 2015) heeft als basis de Nederlandse Apotheek Norm (NAN, versie 2006). In 2013 is de KNMP begonnen met het ontwikkelen van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg; een geheel van richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces en samen aangeven welke zorg de patiënten van hun apotheker mogen verwachten. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt sinds medio december de NAN. Met het addendum is de HKZ-norm aangepast aan deze verandering.

 

Geen inhoudelijke consequenties

Inhoudelijk zijn de eisen uit de HKZ-norm voor Openbare apotheken (2015) niet gewijzigd. De richtlijnen waar in de Professionele standaard naar verwezen wordt, zijn ook ten tijde van de NAN onderdeel van het HKZ-certificatieproces. De wijziging heeft dan ook geen impact op de aard, omvang en inhoud van de certificatie.

 

Wel omzetting certificaat

Met het verschijnen van het addendum geldt er een nieuwe versie van de HKZ-norm voor Openbare apotheken (HKZ-norm Openbare apotheken versie 2015 +A2:2022). Dit betekent dat de HKZ-certificaten omgezet moeten worden naar deze nieuwe versie. Hiervoor is een overgangsregeling van 2 jaar afgesproken. Dit betekent dat het certificaat uiterlijk 2-12-2024 omgezet moet zijn naar de HKZ-norm Openbare apotheken versie 2015 +A2:2022. De certificerende instelling regelt dit.

Benieuwd naar het addendum en de overgangsregeling? Download ze hier:

Overgangsbepaling HKZ addendum Openbare apotheken, versie 2022

Addendum HKZ-norm voor openbare apotheken, versie 2015 + A2: 2022

Vragen: info@hkz.nl / 015 – 2690 318

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Betrouwbare zzp’ers in de zorg hebben een HKZ-certificaat

18 maart 2024

Voor zorginstellingen, zoals verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, kan het lastig zijn om goede zelfstandige zorgmedewerkers in te huren. Ook gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet ervaren dit. Met het HKZ-certificaat Zzp’ers in zorg en welzijn kunnen deze organisaties makkelijk en snel toetsen of ze met een betrouwbare, … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

HKZ aan de slag met het thema klimaatverandering uit ISO 9001

11 maart 2024

HKZ heeft kennis genomen van de toevoeging van het thema klimaatverandering in de ISO 9001[1]. Per 23 februari 2024 is dit een verplicht aandachtspunt geworden in de contextanalyse. Het betreft een wijziging in de ISO eisen 4.1 en 4.2 (zie schuine tekst). 4.1 Understanding the organization and its context. The organization shall determine external and … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

ZZP'er in de Zorg - Keuze in keurmerk

23 februari 2024

Als ZZP’er bepaal je zelf of je een keurmerk voert Steeds meer opdrachtgevers, bemiddelingsbureaus en zorgverzekeraars stellen een keurmerk als eis om tot een samenwerking te komen. Een keurmerk is voor een zzp’er in de zorg echter niet verplicht. Als zelfstandige maak jij zelf de keuze of je een certificaat wil behalen en daarmee een … Lees meer