HKZ norm Openbare apotheken aangepast aan Professionele Standaard

22 december 2022

De HKZ-norm voor Openbare apotheken (versie 2015) heeft als basis de Nederlandse Apotheek Norm (NAN, versie 2006). In 2013 is de KNMP begonnen met het ontwikkelen van de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg; een geheel van richtlijnen, normen en zorgstandaarden die horen bij het zorgproces en samen aangeven welke zorg de patiënten van hun apotheker mogen verwachten. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt sinds medio december de NAN. Met het addendum is de HKZ-norm aangepast aan deze verandering.

 

Geen inhoudelijke consequenties

Inhoudelijk zijn de eisen uit de HKZ-norm voor Openbare apotheken (2015) niet gewijzigd. De richtlijnen waar in de Professionele standaard naar verwezen wordt, zijn ook ten tijde van de NAN onderdeel van het HKZ-certificatieproces. De wijziging heeft dan ook geen impact op de aard, omvang en inhoud van de certificatie.

 

Wel omzetting certificaat

Met het verschijnen van het addendum geldt er een nieuwe versie van de HKZ-norm voor Openbare apotheken (HKZ-norm Openbare apotheken versie 2015 +A2:2022). Dit betekent dat de HKZ-certificaten omgezet moeten worden naar deze nieuwe versie. Hiervoor is een overgangsregeling van 2 jaar afgesproken. Dit betekent dat het certificaat uiterlijk 2-12-2024 omgezet moet zijn naar de HKZ-norm Openbare apotheken versie 2015 +A2:2022. De certificerende instelling regelt dit.

Benieuwd naar het addendum en de overgangsregeling? Download ze hier:

Overgangsbepaling HKZ addendum Openbare apotheken, versie 2022

Addendum HKZ-norm voor openbare apotheken, versie 2015 + A2: 2022

Vragen: info@hkz.nl / 015 – 2690 318

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA In het online systeem gaat gevraagd worden … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s. Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader … Lees meer