Nu ook eigen HKZ-certificaat voor Professional Organizers

30 mei 2023
HKZ ZZP'er in de zorg

Het HKZ-certificaat voor ZZP’ers in zorg en welzijn is een perfecte manier om medewerkers te laten nadenken over de kwaliteit van hun werk. Dat merkte ook de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Omdat het certificaat ook de leden van de beroepsvereniging helpt en stimuleert om na te denken over de kwaliteit en de organisatie van hun dienstverlening en ondernemerschap, besloot de NBPO samen met HKZ een eigen certificaat in het leven te roepen.

De aanleiding voor de professional organizers om een eigen certificaat te ontwikkelen was duidelijk. ‘Een deel van onze leden is specifiek werkzaam in de zorg,’ zo vertelt voorzitter van de NBPO Yvette Vermeulen-van Teulingen. ‘Zij worden vaak betaald via de WMO en hebben te maken met eisen van gemeenten. En die vragen deze zzp’ers om aan te tonen dat ze een bepaalde kwaliteit leveren in hun werk.’
Dat was de medewerkers van HKZ ook ter ore gekomen. Zij namen zelf contact op met de beroepsvereniging om eens te inventariseren of het HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn iets voor hen zou zijn. Nu is het beroep van professional organizer inmiddels een door de overheid erkend beroep, maar het wordt nog niet altijd gezien als zorgberoep. ‘En dat zijn wij wel,’ legt Yvette uit. Professional organizers helpen mensen die moeite hebben om hun leven goed te organiseren. Door samen te praten en praktisch aan de slag te gaan, krijgen de klanten weer meer structuur, overzicht en ruimte. Een deel van de professional organizers die lid zijn van de NBPO werkt voor mensen die op het gebied van de zorg al ondersteuning krijgen. Denk aan mensen met ADHD, autisme, hersenletsel, depressie, burn-out of problematisch verzamelgedrag. ‘Vaak hebben onze leden al een achtergrond in de zorg,’ aldus Yvette.

Een echt bedrijf
De HKZ ZZP’ers in zorg en welzijn was dus een prima beginpunt. ‘HKZ is iets meer gespecialiseerd op zzp’ers dan andere certificaten. Dus is er een goede match te maken met onze leden die in de zorg werkzaam zijn.’ Verder bevat het certificaat belangrijke eisen. ‘Je wordt gestimuleerd om na te denken over hoe je met je klanten omgaat, hoe je dat vastlegt en hoe je dat ieder jaar kunt verbeteren. Om het certificaat te krijgen moet je voldoen aan veel eisen die ook in de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg) staan. En met een HKZ-certificaat kun je laten zien dat je je zaken goed geregeld hebt, ook op het vlak van ondernemerschap. Je kunt aantonen dat je een echt bedrijf hebt.’

Anders
Er zijn echter wel een paar dingen wezenlijk anders dan de eisen die in het reguliere HKZ-certificaat gevraagd worden. Zo zijn er op dit moment meerdere opleidingen voor professional organizers op meerdere niveaus die erkend zijn door de NBPO. ‘In ons certificaat staat dat je een door de NBPO erkende opleiding gedaan moet hebben.’ Ook zijn de doelen die gaan over resultaten behalen net even iets anders. ‘In de zorg wordt er vaak afgerekend op resultaten behalen. Voor professional organizers zijn die resultaten soms wat minder concreet te benoemen. Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat met een hoarder, iemand die problematisch verzamelgedrag vertoont, dan zul je misschien nooit als resultaat bereiken dat deze cliënt voorgoed in een opgeruimd huis leeft. Maar je kunt hem of haar wel helpen om de eigen leefomgeving gezonder te maken en minder gevaarlijk voor zichzelf en de omgeving.’

‘Het proces om te komen tot een aangepast certificaat verliep soepel en prettig,’ aldus Yvette. ‘We hadden ons al verdiept in de onderwerpen waar we tegenaan liepen. Onderwerpen die er zelfs voor zorgden dat professional organizers de gewenste zorg niet konden verlenen omdat er gezegd werd dat ze niet aan de eisen van gemeenten voldeden.’

Veel van die onderwerpen kwamen al aan bod in de eerste versie van het certificaat, die werd aangeleverd door HKZ. Die versie is vervolgens getoetst aan de praktijk. Bijvoorbeeld aan de soms bureaucratische wensen en eisen die gemeenten aan professional organizers stellen om betaald te kunnen worden uit de WMO. ‘Zodat we van tevoren kunnen laten zien dat we het al geregeld hebben.’

Als een zonnetje
‘Die toetsing hebben we gedaan met onze zorgmarktcommissie. Dat zijn leden die al heel lang actief zijn in de zorgmarkt en de praktijk dus goed kennen. Ook leden die bijvoorbeeld precies weten waar je tegenaan kunt lopen bij het afsluiten van een contract met de gemeente, en hoe je dat voorkomt, waren betrokken.’ HKZ heeft vervolgens het voorstel van de NBPO getoetst en goedgekeurd. ‘Dat proces liep als een zonnetje,’ aldus een tevreden voorzitter.

Alle professional organizers kunnen vanaf nu het HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn Onderdeel Professional Organizers aanvragen. Het certificaat is vooral van nut voor professional organizers die in de zorgmarkt actief zijn, maar dat betekent niet dat andere professional organizers er niets aan hebben. Yvette: ‘We hebben al onze leden geïnformeerd over waar we mee bezig waren. Daar kwamen best wel wat enthousiaste reacties op. We merken dat ook andere leden zich gingen afvragen: als ik nu kwaliteit wil leveren als professional organizer, hoe zit het dan bij mij? Ik hoef dan wel geen certificaat aan te vragen, maar wil wel een bepaalde standaard leveren.’

De conclusie is helder: het HKZ-certificaat stimuleert alle leden van de NBPO om op een gestructureerde manier na te denken over de kwaliteit van hun werk. En daar is iedereen bij gebaat: medewerkers, cliënten en de gemeenten.

Meer informatie
Wil je nu met jouw beroeps- of branchevereniging inventariseren of een op maat gemaakt HKZ-certificaat ZZP’er in zorg en welzijn iets voor jouw organisatie is? Neem dan contact op met Evelyn Noordam-Haagmans via info@hkz.nl. Wij gaan graag met je in gesprek!

En kijk ook eens op de HKZ pagina voor ZZP’ers in zorg en welzijn. Daar vind je alle informatie over het onderwerp en hoe je zelf een certificaat aanvraagt.

Overige nieuwsberichten

HKZ ZZP'er in de zorg

Interviews ZZP'ers in de zorg

5 september 2023

In gesprek met Elise en Danny, twee ZZP’ers in de zorg die vertellen hoe het verkrijgen van het certificaat ‘ZZP’er in de zorg’ behulpzaam kan zijn bij het opzetten van een kwaliteitssysteem en het inrichten van een gezonde bedrijfsvoering.

HKZ ZZP'er in de zorg

WTZA in HKZ-norm 166

28 juli 2023

Er is een nieuwe versie beschikbaar van de HKZ-norm 166 (Zzp’ers in zorg en welzijn, onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden. en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg): HKZ 166:2023. In deze HKZ-norm wordt nu gevraagd of u voldoet aan de meldplicht in het kader van de WTZA In het online systeem gaat gevraagd worden … Lees meer

HKZ ZZP'er in de zorg

Reactie op Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg

19 juli 2023

Meer duidelijkheid voor ZZP-ers per 1 januari a.s. Op 6 juli is de Intentieverklaring Beheersingsmodel Zorg ondertekend door de ministeries voor Langdurige Zorg en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  Financiën (Belastingdienst) en zes koepels van zorgaanbieders. Hierin is vastgelegd dat per 1 januari a.s. het Beheersingsmodel Zorg in werking moet treden. Een nieuw Fiscaal Kader … Lees meer