HKZ 162 – Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie

Deze HKZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van de eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie zoals toegepast op de stafafdelingen, gezondheidscentra en tandheelkundige centra, verder te noemen ‘de organisatie’.

Bestellen

Voor vragen kun je contact met ons opnemen (015 – 2690318 of info@hkz.nl).

JE KUNT HIER DE NORM BESTELLEN
Eerstelijns gezondheidszorg voor het Ministerie van Defensie (HKZ 162) » 
Algemeen organisatiedeel (Rubriek 4t/m9) (HKZ 123) »

WIL JE JE LATEN CERTIFICEREN
Certificerende instellingen »

Toetsingsafspraken

Toetsing vindt plaats conform NTA 8224. De NTA 8224 bestaat uit eisen voor onafhankelijke en betrouwbare toetsing uit NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 aangevuld met specifieke afspraken voor deze HKZ-norm. Ten aanzien van de tijdsbesteding voor cliënt-/patiëntveiligheid in combinatie met de HKZ-norm Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie gelden aanvullende toetsingsafspraken.

Toezicht op toetsing vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de NEN commissie Schemabeheer.

Extra informatie

Je vindt hier de namen van de voorzitter en deelnemers van de brede werkgroep Eerstelijns gezondheidszorg van het Ministerie van Defensie bij de ontwikkeling van de norm versie 2016.